Categories

⚜️

Bridal ⯌ Royal Asscher Styles

beautiful-asscher-benzgem-opulent-alternative-diamond.jpg 

Royal Asscher Cut - Cut Corner Square

  • 1.33 Carat, Asscher - 6 X 6 mm.
  • 2.11 Carat, Asscher - 7 X 7 mm.
  • 3.16 Carat, Asscher - 8 X 8 mm.
  • 4.50 Carat, Asscher - 9 X 9 mm.
  • 6.17 Carat, Asscher - 10 X 10 mm.
View as: